Ansvar

ÅTERVINNING OCH SPILL

Minimering och återvinning av avfall är en del av varje anställds vardag.

Allt avfall som uppstår på vår produktionsanläggning sorteras och förbereds direkt för återvinning. Vi återvinner papp, glas, plast och metall samt återvinningspallar, maskiner och utrustning.