Ansvar

ENERGIANVÄNDNING

Vi försöker ständigt att minska vår energiförbrukning och öka användningen av förnybar energi.

Vi har över 860 solpaneler på fabrikens tak och väggar. Elen vi köper är EDP-certifierad vindel.

2019 fick fabriken en Co2-kylcentral, som minskar fabrikens energiförbrukning avsevärt. Såväl kondensvärme som spillvärme från ventilationen tas noggrant tillvara på fabriken. Principen är att all värme från kylning utnyttjas främst vid uppvärmning och produktion av bruksvatten. Värmen leds endast bort om den inte längre kan användas inuti fabriken.