Ansvar

EGENKONTROLL

Vi har en noggrann egenkontroll på vår produktionsanläggning.

Lagringen, placeringen, lageromsättningen och förpackningen av varor är noggrant planerad. Livsmedelssäkerheten måste följas upp noga så att råvarorna behåller sin förstklassiga kvalitet från att de tas emot till att de når slutanvändaren. Till egenkontrollplan innebär att identifiera risksituationer och leda till en omfattande kvalitetshantering.