Användningsvillkor för webbtjänst

Allmänt

Hes-Pro (Finland ) Oy är en del av Hesburger-gruppen och således följs dessa användningsvillkor också på hesprofoods.fi – webbplatsen.

Dessa användningsvillkor tillämpas på webbsidor som ägs av Hesburger och på webbinnehållet i dem (nedan gemensamt ”Tjänsten”). Syftet med tjänsten är att erbjuda kunderna information om Hesburgers produkter och tjänster. Hesburger betyder nedan Burger-In Oy, AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Burger EOOD i Bulgarien och övriga företag som ägarmässigt ingår i Hesburger-företagsgruppen.

Genom att använda webbtjänsten godkänner användaren dessa användningsvillkor.

Behandling av personuppgifter

Hesburger behandlar kundernas personuppgifter bland annat för att tillhandahålla tjänster och för att upprätthålla och utveckla kundrelationerna. Användaren kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter i integritetspolicyn för Hesburgers kundregister. 

Immaterialrätter och användningsrätt till Tjänsten

Tjänsten och dess innehåll, inklusive bland annat varumärken, firmanamn, produktuppgifter och bilder, är Hesburgers eller tredje parts egendom och skyddas av bland annat upphovsrättslagen samt internationella avtal om immaterialrätt. Samtliga rättigheter till Tjänsten och dess innehåll förbehålls, såvida de inte beviljats separat i dessa användningsvillkor eller på annat håll i Tjänsten.

Tjänsten får endast användas för personligt, icke-kommersiellt bruk. Materialet får betraktas, bläddras och sparas på en enhet och delar av det får skrivas ut för personligt bruk. Kopiering, annan lagring, utlåning, vidarebefordring och annan användning ens delvis av material som presenteras i tjänsten utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från Hesburger är förbjudet.

Pressmeddelanden som publiceras i webbtjänsten får användas i offentlig kommunikation under förutsättning att källan till informationen nämns.

Hesburgers ansvar 

Hesburger ansvarar inte för utgifter, förluster eller andra eventuella skador som kan uppstå till följd av användning av denna Tjänst eller av information på dessa sidor.

Hesburger garanterar inte tillgång till Tjänsten eller oavbruten eller felfri funktion hos Tjänsten. Om inget annat följer av tvingande lagstiftning ansvarar inte Hesburger för skada som uppstår till följd av att Tjänsten används eller av att användning förhindras.

Tredje parters tjänster

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller underhålls av tredje parter. Hesburger ansvarar inte för funktionen hos, innehållet i eller andra egenskaper hos sådana webbplatser från tredje parter. När användaren går in på dessa webbplatser ska användaren godkänna eventuella användningsvillkor för dem innan de används. 

Cookies

Hesburger använder cookies i sin Tjänst. En cookie är en textfil som lagras i användarens webbläsare i samband med att Tjänsten används. Cookies gör det möjligt att till exempel följa antalet besökare i Tjänsten och samla in information om hur och när Tjänsten används. Hesburger kan använda den insamlade informationen för att utveckla Tjänsten och göra den ännu mer intressant och användarvänlig.

Kunden kan avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Mer information om hur man använder olika webbläsare finns hos webbläsarens tillverkare. Hesburger rekommenderar att man aktiverar cookies i Tjänsten för att få bästa möjliga användarupplevelse.  

De cookies som används på webbplats hesprofoods.fi beskrivs i en separat cookiepolicy. 

Ändringar

Hesburger kan ändra, uppdatera, avbryta eller ta bort Tjänsten, innehållet på webbplatsen eller delar av det efter eget övervägande utan separat meddelande.